• Rezerwacja – e-mailowa lub telefoniczna nabiera ważności dopiero po pisemnym (e-mali) potwierdzeniu przez wynajmującego.
  • Rezerwacja jest gwarantowana po dokonaniu wpłaty – min. 50% wartości pobytu na konto wynajmującego. Jednocześnie wpłata zaliczki oznacza potwierdzenie akceptacji warunków określonych w regulaminie rezerwacji.
  • Nie wpłacenie zaliczki w terminie 3 dni od momentu dokonania rezerwacji automatycznie anuluje rezerwację.
  • Pozostałą kwotę wartości pobytu, prosimy wpłacić przelewem na konto wynajmującego najpóźniejŸniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem, lub gotówką w dniu przyjazdu, po uprzednim pisemnym ustaleniu takiej formy dokonania dopłaty.

REZYGNACJA Z REZERWACJI

  • W przypadku wycofania rezerwacji do miesiąca przed uzgodnionym dniem przyjazdu – wynajmujący zwraca całość wpłaconej kwoty.
  • W przypadku wycofania rezerwacji do dwóch tygodni przed uzgodnionym dniem przyjazdu – wynajmujący zwraca 20% wpłaconej zaliczki.
  • Anulowanie rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem – wynajmujący nie zwraca wpłaconej zaliczki (40%)
  • W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, wynajmujący może, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach losowych, przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądŸź w części.
  • Niestawienie się Gościa w domku do godz. 7:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił nas o opóŸźnieniu przyjazdu.