Cena elektronicznej wersji Poradnika (plik PDF) wynosi 56 zł.

Poradnik można kupić w naszym sklepie internetowym LINK

lub drogą mailową:

 1. Wysyłamy maila z zamówieniem na adres admin@lawendaizerska.com
 2. Czekamy na maila z potwierdzeniem zamówienia i danymi do przelewu.
 3. Robimy przelew.
 4. Gdy pieniążki wpłyną na nasze konto wyślemy Państwu mailem plik PDF.
 5. Przypominamy, że treść i zdjęcia Poradnika chronione są prawem autorskim, a więc składając zamówienie oznacza, że akceptujecie Regulamin i zgadzacie się z Umową na korzystanie z treści cyfrowych.

Wszelkie pytania dotyczące zakupu Poradnika można wysyłać na adres mailowy admin@lawendaizerska.com


UWAGA!    UWAGA!    UWAGA!

Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy już wcześniej kupili nasz Poradnik w formie elektronicznej.

Od nowego roku 2019 strona z Poradnikiem http://www.poradniklawenda.pl/ nie jest już aktywna. W związku z tym, prosimy o przysłanie nam maila z tytułem „Poradnik nowy PDF” na adres admin@lawendaizerska.com w celu otrzymania PDFu.

Ważne aby Państwa adres mailowy był taki sam jak przy zakupie Poradnika, gdyż tylko ten adres mailowy jest dowodem dokonanej poprzednio transakcji.


 

Regulamin zakupu Poradnika „Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku”

 

DEFINICJE

Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności zapisany w formacie cyfrowym Poradnik „Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku” autorstwa Doroty i Tomasza Pawlak.
Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.lawendaizerska.com.
Usługodawca – Dorota i Tomasz Pawlak autorzy Poradnika „Jak uprawiać lawendę dla przyjemności i zysku”.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
Zakup – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Usługodawcę wykonaną w Serwisie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i korzystania drogą elektroniczną dostępu do Treści Cyfrowych.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Dorota Pawlak (adres prowadzenia działalności: Mlądz 15; 59-630 Mirsk). Telefon kontaktowy: 791 792 077.

ZAKUP I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien wysyłać maila z zamówieniem na adres admin@lawendaizerska.com
 2. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę, aby właściciel Serwisu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi.

UMOWA NA KORZYSTANIE TREŚCI CYFROWYCH

   1. Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
   2. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko na własny użytek.
   3. Klient może odczytywać/odtwarzać zakupione Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania i dalszego udostępniania.
   4. Klient nie jest uprawniony do:
    • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
    • ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
    • publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
    • usuwania oznaczeń Usługodawcy oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
    • oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
    • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
   5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Usługodawcy jest zabronione. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Usługodawcy mogą kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić reklamację produktu na adres admin@lawendaizerska.com. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.